21 Nisan 2017 Cuma

Faaliyet Kiralaması (Şirketlerin tercih ettiği araç kiralama yöntemi)

Faaliyet kiralaması(operasyonel leasing) ürünün kullanım süresince kiralama
imkanını tanıyan, kiralama süresince ve sonrasında mülkiyetin ve dolayısıyla varlık riskinin kiralayan tarafta olduğu kiralamalara verilen addır. 

Oto Kiralama süresince finanse edilen ürünün 

  • periyodik bakım, 
  • tamir, 
  • vergi, 
  • sigorta 

gibi masrafları kiralayan tarafından karşılanmaktadır.Faaliyet kiralaması temelde aktif riskin, bir başka deyişle kalıntı değer
riskinin kiralayanda olması özelliğiyle finansal kiralamadan farklılaşmaktadır. Bu
durumda temel ayırım riskin arabayı kiralayan ve kiracıdan hangi tarafta olduğuna göre
gerçekleştirilmektedir.

Faaliyet kiralaması, kiralamanın temelde 2 türünden biri olarak kabul
edilirken, diğer bir yaklaşıma göre de finansal kiralamanın doğal bir evrimidir. 
Buna göre kiralama Finansal Kiralama, Esnek & Yaratıcı Finansal Kiralama, Faaliyet Kiralaması, Yenilikçi Araç Kiralama İşlemleri, Olgunluk, Olgunluğun Ötesi şeklinde tanımlanan hayat eğrisinin 6 evresinin 3. aşamasıdır.149 Gelişmiş ülkelerden teknoloji transferinin yoğunluğu, finansal kiralamanın sunamadığı avantajlara sahip olması nedeniyle yerel kiracılar nispetinde çok uluslu şirketlerden gelen talep, doymuş piyasalarda faaliyet gösteren kiralayanların   ürünlere girme ihtiyacı, bazı ürün grupları için ikinci el piyasalarının gelişmiş ya da gelişmekte olması faaliyet kiralamasının piyasaya girmesine neden olmuştur.

11 Nisan 2017 Salı

FİNANSAL KİRALAMA TANIMI VE KAPSAMI

Faaliyet kiralamasının ülkemizde hukuki bir tanımı mevcut değildir.
Araç kiralama ülkemizde 3226 sayılı kanun çerçevesinde finansal kiralama kapsamına dahil edilmiş ve faaliyet kiralaması ayırımına gidilmeyerek, tanımı da yapılmamıştır.

Ancak tüm dünyada da finansal kiralamanın (oto kiralama içinde geçerli)tanımlandığı çok az ülke vardır. Finansal kiralama (yada en çok kullanılan adı ile rent a car) için daha çok finansal kiralamanın tanımı yapılmakta ve bu kapsamda yer almayan kiralama türleri ise faaliyet kiralaması (araç kiralama) olarak kabul edilmektedir. Makedonya ise faaliyet kiralamasının resmi anlamda tanımını yapmış ve benimsemiş tek ülkedir.
Mevcut durumda hiçbir ülkede faaliyet kiralaması kapsamını araç kiralamaya dahil eden kanun bulunmadığı bilinmektedir. 164 Faaliyet kiralamasından biri olan oto & araç kiralama tanımına ihtiyaç bugüne kadar duyulmamasının bir sebebi de bu işleme tüm dünyada geleneksel kiralama hükümlerinin uygulanmasıdır. Son 20 yıldır tanımlanması gereken araç kiralama şekli finansal kiralama kapsamına dahil olarak kabul edilmiş ve uygulamada bu yönde gerçekleşmiştir.

Faaliyet kiralamayı en iyi tanımlamanın yolu; finansal kiralamayı tanımlamak ve bu tanıma uymayanları faaliyet kiralaması olarak belirtmek şeklinde benimsenmiştir. Bu yaklaşım her iki kiralama türünün ayırımının önem kazandığı Uluslar arası Finansal Raporlama Standartları ve Finansal Muhasebe Standartları Kurulu tarafından da kabul gören yaklaşımdır.